Bredforsens naturreservat

Flygbild som visar grön skog och forsande vatten.

Pär Eriksson från Upplandsstiftelsen guidar bland Nedre Dalälvens älvängar, svämskogar och dess unika natur. Medtag matsäck och stövlar.

Kalendarium