Aspens dag i Fyrisån

482fb7d3683d4fdfa5a261f5558fb08f_9189fbf81a62694e18cebc69e0875902

Vid den här tiden på året kan hundratals aspar vandra upp via fisktrappan vid Islandsfallet, till Aspforsen vid Upplandsmuseet för att leka, mitt inne i centrala Uppsala.

Om det är en lämplig tid kommer Upplandsstiftelsen att ha en ryssja vid Islandsfallet för att försöka fånga och märka asp. Personal från Biotopia och Upplandsstiftelsen hjälper alla att ta del av aspmärkningen och få se dessa mäktiga fiskar som kan bli över en halv meter långa. Vi hoppas att det är just denna dag som asparna vill vandra upp!

Passa också på att besöka Pumphuset på andra sidan Fyrisån som har öppet för allmänheten. Se detaljerat program i Biotopias kalender: biotopia.nu/kalender

 

Kalendarium