Rökpipsvamp

Hotade arter - Rökpipsvamp - ctl00_cph1_mainimg
Rökpipsvampen är en sällsynt vårsvamp som växer under hassel. Foto: Gillis Aronsson.

Rökpipsvampen är en sällsynt svamp som dyker upp på våren, strax efter snösmältningen. Den växer bara på död hassel, oftast på stammar och grenar som ligger halvt begravda i marken. Arten förekommer huvudsakligen i fuktiga miljöer intill rinnande vatten, t.ex. vid små bäckar och underjordiska vattenflöden eller i sluttningar med rörligt markvatten. Rökpipsvampen är klassad som starkt hotad i rödlistan från 2015.

Under 2006 inventerade Upplandsstiftelsen rökpipsvamp i Uppsala län på uppdrag av Länsstyrelsen. Samtliga 13 kända växtlokaler i länet återbesöktes och arten eftersöktes på ytterligare 29 potentiella lokaler. Inga nya lokaler hittades, men rökpipsvampen återfanns på åtta av de sedan tidigare kända växtlokalerna.


 

Mer information

Läs mer i åtgärdsprogrammet för rökpipsvamp.

Kontakt Upplandsstiftelsen

Om du tror du hittat denna ovanliga svamp ute i skogen så kontakta gärna Gillis Aronsson.