Raggbock

Hotade arter - Raggbock - ctl00_cph1_mainimg
Gnaghål efter raggbock i tallåga. Foto: Gillis Aronsson

Upplandsstiftelsen har i samarbete med Uppsala kommun, Länsstyrelsen och Ulleråker häradsallmänning gjort ett försök att gynna den utrotningshotade raggbocken, en skalbaggsart tillhörande familjen långhorningar.

Raggbocken är en stor, mörkbrun skalbagge på 2-3 cm, försedd med kraftiga antenner som är längre än halva kroppen. Arten är känd från Småland till Norrbotten, men har under senare tid visat en mycket kraftig tillbakagång och har troligen försvunnit från några landskap. Raggbocken lever huvudsakligen i gamla, solbelysta tallågor. Den är en störningsgynnad art som i den ursprungliga naturskogen gynnades av skogsbränder och stomfällning. Att arten är beroende av öppna miljöer där döda, grova tallar får ligga kvar i decennier har gjort den mycket sårbar i dagens skogar. Död ved upparbetas och fraktas bort kontinuerligt, och träden får sällan bli över hundra år utan avverkas och ersätts med ny, tät ungskog.

I Uppsala län finns raggbocken troligen bara kvar inom området Ulleråker allmänning, nordväst om Uppsala. I detta, ca. 6 000 hektar, stora skogsområde finns fortfarande gammal tallskog där fallna träd har fått ligga kvar på berghällar, i blockig mark eller intill skogskärr. Raggbocken är dock även hotad här eftersom lämpliga tallågor är få och några nya tillkommer mycket sällan.

I ett försök att hjälpa raggbocken har Upplandsstiftelsen och Länsstyrelsen i juni 2011 fraktat ut ett antal grova tallstockar till två lämpliga platser inom Ulleråker allmänning. Den ena platsen ligger i ett naturreservat, medan den andra ligger utanför. Stockarna kommer från kommunens mark i Sunnersta där man, tidigare under året, avverkade 200-åriga, grova tallar för att ge plats åt bostäder och en förskola. Tallarna transporterades sedan ut till Ulleråker där de nu ligger på två exponerade berghällar.

Nu är det bara att vänta och se om raggbockarna tycker om dessa tallar från Mälaren.


Kontakt Upplandsstiftelsen

Gillis Aronsson

Mer information

Artfaktablad

Rapporter och arbetsmaterial