Naturområde

Högmokällan

Kallkälla i rikkärr med många spännande arter, bl a orkidéer som brudsporre och kärrknipprot.

Om Högmokällan

Området består av ett rikkärr med källflöde. Ett rikkärr är en sällsynt miljö som är ovanligt rik på växter och djur. Här lever många arter som är beroende av våt mark, kalk och ljus. Högmokällan är ett extremrikkärr vilket innebär att vattnets halt av kalk är mycket hög.

Det finns en liten kallkälla som springer fram i kärret. Vattnet är drickbart, men med anmärkning.

Högmokällan ligger vid Älvkarleby samhälle på östra sidan om väg 76. Det finns ingen skylt vid väg 76 men du hittar dit om du tar av på den lilla grusvägen som ligger på höger hand (om du åker norrut) 800 m söder om avfarten till Gårdskär. När du kört 650 m efter grusvägen finns en P-plats.

f2988f03c235e5cde65dbcf0f3464786_0766a184a829d4663b0edbac097ef765

Naturen i området

Vid Högmokällan växer flera orkidéer som brudsporre, kärrknipprot, ängsnycklar och tvåblad. De flesta orkidéer pollineras av dag- eller nattfjärilar, vissa arter av bägge dessa grupper. Det krävs en fjärils långa mundel för att nå nektarn längst in i blommorna.

Andra växter är bland annat darrgräs, ormrot, ängsvädd, gräsull, älväxing, ängsstarr, kärrsälting och vattenklöver. Bland mossorna hittar man bland annat späd skorpionmossa, kalkkällmossa, källtuffmossa, klotuffmossa, nordlig tuffmossa och gyllenmossa. Sotnätfjäril har setts flyga i området.

Skötsel

Restaurering av kärret påbörjades under 2004. Sedan dess har avverkning, röjning och slåtter genomförts och kärret är idag i stort helt öppet. Kärret ska fortsätta skötas genom röjning av rotskott från al, björk och salix samt slåtter.

gen (24)

Kärrknipprot. Foto: Pär Eriksson

Fakta om Högmokällan

Areal: 1,4 ha
Service och information: Kärret nås via grusväg från väg 76. Parkering finns i anslutning till jaktstugan 100 meter öster om kärret. Det finns en spång som leder fram till källan och en informationsskylt.
Markägare: Upplandsstiftelsen
Förvaltare: Upplandsstiftelsen tillsammans med Naturskyddsföreningen i Älvkarleby kommun.
Formellt skydd: Inget formellt skydd. Marken har köpts av Bergvik skog.

Filmer från Högmokällan