Fyrisåvandring för gymnasiet 20-30/9


Film: Johan Lindell, naturskolepedagog på Upplandsstiftelsen, berättar om Fyrisåvandringen.

Följ Fyrisån från forntid till framtid

En pedagogisk vandring i tid och rum längs Uppsalas pulsåder 

Anmälan är öppen för höstens vandringar via Anmälan Fyrisåvandringen.Det är Upplandsstiftelsen samordnar anmälningarna.

Fyrisåvandringen

För att belysa framtidsfrågorna och göra lärande för hållbar utveckling konkret för gymnasiets elever har KUPP-nätverket tillsammans med Upplandsstiftelsen, Biotopia, Upplandsmuseet och Uppsala vatten tagit fram en pedagogisk vandring från Gunillaklockan vid Uppsala slott och söderut längs med Fyrisån till Ultuna. Vandringen är ämnesintegrerad och belyser genom praktiska uppgifter, korta guidningar och studiebesök omgivningen ur ett samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt perspektiv. Alla aktiviteter är kopplade till gymnasieskolans läroplan. Vår avsikt är att Fyrisåvandringen ska bli ett bestående, årligen återkommande evenemang för Uppsalas gymnasieskolor. 

Anmälan

Gymnasieklasser i Uppsala kommun erbjuds att under höstterminen 2022 genomföra vandringen tillsammans med en eller flera ansvariga lärare. Vi välkomnar nu anmälningar till Fyrisåvandringen. Upplandsstiftelsen samordnar anmälningarna. Ansvariga lärare anmäler sin elevgrupp (inklusive önskemål om datum för deltagande) via detta anmälningsformulär.

Fyrisåvandringen arrangeras under sju dagar veckorna 38 och 39 (mellan 20–30 september). Vandringarna startar vid Gunillaklockan kl. 9:00, 10:00, 11:00 samt (vid stort intresse) 12:00. Efter anmälan får du en bekräftelse per e-post angående din bokning och datum+tid för tillfället. 

Upplägget för Fyrisåvandringen

Fyrisåvandringen arrangerades först som en lärarfortbildningsdag (på ämnesnätverksdagen 13:e juni 1 2022) där ungefär 60 gymnasielärare deltog, vilket också bidrog till upplägget av vandringen.

Eleverna kommer att mötas av samma upplägg som lärarna har upplevt under lärarfortbildningen med bemanning på stationerna Gunillaklockan, Pumphuset, Övre Föret och Ultuna. Fyrisåvandringen inleds med en guidning av Upplandsmuseet om stadens historia. Nere vid Pumphuset får eleverna därefter lära sig mer av Uppsala vatten om Fyrisån och rullstensåsen som resurs för grundvatten. Efter guidningen promenerar eleverna självständigt vidare söderut längs Fyrisån och diskuterar flera olika obemannade stopp relaterade till hållbar utveckling. Vid fågeltornet vid Övre föret möts eleverna av Biotopia och Upplandsstiftelsen. En rad praktiska aktiviteter med koppling till biologisk mångfald och våtmarkens betydelse genomförs innan vandringen avslutas med en gemensam reflektion vid Ultuna tillsammans med klassläraren och Upplandsstiftelsen.

Den ansvariga lärarens roll är att under vandringen vara med vid starten (Gunillaklockan/Slottet och Pumphuset) samt vid slutstationen
(Ultuna). En gemensam reflektion vid slutstationen skapar förutsättningar för att arbeta vidare med elevernas nya kunskaper och upplevelser, exempelvis genom fördjupningsuppgifter på skolan. Till sin hjälp har eleverna en handledning med information om stationerna och enkla
frågor eller uppgifter som ska besvaras under vandringen. Ytterligare material finns att använda vid arbete med fördjupningsuppgifter efter vandringen, beroende på lärarens ämnesfokus. Respektive skola ordnar själv med matsäck till eleverna. Stadsbuss 12 går från Ultuna (Arrheniusplan) tillbaka till centrum

Vi hoppas att Fyrisåvandringen blir en rolig, intressant och lärorik upplevelse för dig och din klass. Varmt välkommen!

Varma hälsningar, Arrangörerna 

Upplandsstiftelsen, Uppsala Vatten, Biotopia, Upplandsmuseet

Mer information: Informationsblad om Fyrisåvandringen» Tillbaks till fler aktiviteter