Flerspråkiga naturguider

IMG_3016.jpg

Målet för projektet är att utbilda naturguider som har olika språkbakgrund för att genom dem kunna sprida kunskap om natur och friluftsliv till nyanlända.

Vi utbildar 3 - 6 naturguider som talar olika språk.

Tillsammans med guiderna genomför vi 10 aktiviteter inom ramen för våra olika verksamheter under projektperioden. Det kan exempelvis vara uteaktiviteter med Öppna förskolan, SFI eller språkintroduktionsklasser. 
Projektperiod:

2020 - 2021

Finansiering:

LONA samt ingående parter

Parter: Uppsala kommun/ Biotopia, Upplandsstiftelsen

Del av län det berör: Uppsala

Kontakt:  Sara Beckman

Seniorfraglar.jpg