Projekt

Åtgärder i kustbäckar och våtmarker

Åtgärder i kustnära vattendrag och våtmarker har visat sig mycket viktiga för att gynna kustfiskbestånden av främst gädda men även abborre.

Sammanfattning

Åtgärder i kustnära vattendrag och våtmarker har visat sig mycket viktiga för att gynna kustfiskbestånden av främst gädda men även abborre. I projektet genomförs biotopvårdsåtgärder i kustmynnande vattendrag. Projektering görs inför restaurering av två våtmarksområden. Läs vidare om vattenvård vid kusten här.

Projektperiod

Projektet har pågått sedan 2010 och fortsätter även under 2013.

Finansiering

Naturvårdsverket (Havsmiljöanslaget)

Parter

Upplandsstiftelsen, Sportfiskarna och Länsstyrelserna i Gävleborg, Stockholm och Gotland

Del av län det berör

Östhammars och Tierps kommun

Kontakt på Upplandsstiftelsen