Naturreservat

Ängskär

I Ängskärs naturreservat kan du uppleva klippor, öppet hav, rogivande skog och fina slåtterängar. Det finns flera stigar i området.

Om reservatet

Ängskärs naturreservat består av halvön Klubben och östra delen av tvillinghalvön Bondskäret samt det smala och grunda Ängskärssundet. Reservatet domineras av barrblandskog, hällmarker och små strandängar. Inom området finns också mindre kärr, lundpartier och örtrika, öppna slåtterängar. Stränderna består omväxlande av blockterräng, klippor och slipade hällar.

Naturen i reservatet

Sjöfågellivet är rikt och på öar i reservatet häckar bl a fisktärna, svarthakedopping och strandskata. Över havet ses ofta ejder, silvertärna och havsörn. Området har också stora botaniska värden med flera arter orkidéer t ex knärot, nästrot, nattviol och Adam och Eva. Under högsommaren blommar strandängarna som allra vackrast. Här kan man lite senare på året plocka de c-vitaminrika havtornsbären.

Både på Klubben och Bondskäret finns ett flertal stigslingor som inte bara leder besökaren genom täta skogar utan även längs strändernas badklippor och öppna torrängar. En av stigarna på Klubben passerar Ruddammen, en brunvattentjärn med vit näckros och ätlig groda. Slåtholmens stigslinga bjuder på grillplats, bastu och betande får.

Intill Ängskärs naturreservat ligger Bondskärets naturreservat. Bondskäret nås bra med utgångspunkt från Magasinet.

Skötsel

Den yttre delen av Slåtholmen betas av får. För att hålla landskapet öppet görs röjningar av sly och vass. Några små åkrar hålls öppna genom årlig slåtter.

För att gynna gölgroda har några mindre våtmarker restaurerats genom att röja vass och gräva ur våtmarken något.

Anläggningen Ängskärs havscamping ägs av Upplandsstiftelsen och driftas via en arrendator. Läs mer om campingen här.

76989093258411fe2c6ee950ee6ba7af_3b9fe070f15c42b6e23f60102119cbf6

Klippor vid Slåtholmsviken. Foto: Jan Lundqvist

Fakta om Ängskär

Areal: 333 hektar, varav 103 hektar är land.
Syfte: Att bevara och försiktigt utveckla området för rekreation och friluftsliv. En stor del av skogsmarken lämnas för fri utveckling.
Service och information: skyltade stigar, eldstäder, parkering, torrdass (vid Klubben). På norra delen av Klubben finns en gästhamn och en mindre säsongscamping och vid Slåtholmsviken ligger Ängskärs havscamping.
Markägare: Upplandsstiftelsen
Förvaltare: Upplandsstiftelsen
Formellt skydd: Naturreservat och Natura 2000

Djävulsön och öarna söder därom är fågelskyddsområde och har tillträdesförbud 1/4–15/7. Se rödmarkerat område på kartan nedan.

Se information på Länsstyrelsens hemsida