Allemansrätten för barn

Ofsk_eld.jpeg

Allemansrätten för förskolan

Den svenska allemansrätten gör så att vi kan vistas i naturen, vandra, plocka bär och göra utflykter nästan vart som helst. Men vi får inte skada djur eller natur eller skräpa ner. Här är tips till dig som vistas mycket i naturen med barn, kanske som pedagog.

Prata med barnen

Utomhusaktiviteter i naturen med förskola och skola är tillåtet tack vare allemansrätten. Du som pedagog, som leder verksamheten, har ett särskilt ansvar att tala om för barnen vad de får gör och inte får göra i naturen.

Ta med skräpet hem!

Allt som vi tar med ut i naturen ska vi ta hem igen och slänga. Tänk på att alltid lämna platsen ren och fin till nästa person som kanske kommer dit. Hittar ni skräp efter någon annan? Ta med det till närmaste papperskorg! 

Samlas runt en eld

Att samlas runt en lägereld sätter guldkant på utflykten! Men se till att göra rätt:

  • Använd iordningställda eldstäder. Om det inte finns, går det bra att elda på en plåt som läggs på några stenar. Underlaget ska vara grus eller sand
  • Elda inte direkt på eller alldeles intill berghällar eller stenblock. De kan spricka.
  • Ta med vatten att släcka med. Det är den vuxnes ansvar att se till att elden inte sprider sig.
  • Löst liggande pinnar och grenar från marken går bra att använda som ved. Inget får tas från levande träd och buskar.
  • Länsstyrelsen eller kommunen kan bestämma att det är eldningsförbud om det är risk för skogsbrand. Då är all öppen eld förbjuden, även i iordningställda eldstäder. 

 Plocka blommor, bär och svamp 

I Sverige får alla plocka vilt växande blommor, bär och svamp i naturen. Men det är inte tillåtet att gräva upp plantor, lökar och rötter eftersom det skadar växten. Vissa växter är fridlysta och får inte plockas. Fridlyst betyder att växten eller djuret behöver skydd för att den är sällsynt eller hotad att försvinna helt. En art kan vara fridlyst i vissa delar av landet men tillåten att plocka i andra.

Fri natur, allmän plats, tomt och hagar

I den ”fria naturen” utanför städer och samhällen gäller allemansrätten, men inte på åkrar där det växer grödor och tomtmark. Det går bra att gå igenom inhägnad betesmark, kom bara ihåg att stänga grinden efter dig. I stadsbebyggelse finns torg och parker och där gäller oftast inte allemansrätten. Men det går ändå bra att använda exempelvis parken för pedagogisk verksamhet. Om ni ofta går till en och samma plats behöver ni ha tillstånd från markägaren. När det handlar om stadsnära grönområden så är det vanligt att det är kommunen eller regionen som är markägare. Ta kontakt och fråga!

Bada och fiska 

Det är tillåtet att vistas vid vatten och bada nästan över allt så länge det inte är på någons tomt. Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten. Men det är ändå fritt fram att fiska med fiskespö längst havskusten och i våra fem största sjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön). I alla andra vatten krävs fiskekort eller annat tillstånd.

I naturen utan toalett

Det går bra att kissa i naturen, men undvik att kissa i vatten eftersom det bidrar till övergödningen. Behöver du bajsa så gräv en grop för bajs och papper och täck över med stenar och löv när du är klar så att bakterier inte sprids till djur och människor.

Mer information

Naturvårdsverket är den myndighet som ansvarar för frågor om allemansrätten. Hos dem finns bra information om hur allemansrätten fungerar i olika situationer både på lätt svenska och på flera olika språk. 

Läs mer här!

Håll Sverige Rent har en klurig frågesport om allemansrätten, informationsaffischer på flera språk och mycket mer.

Läs mer här! 

Filmer med ekorren Ecky och utomhuspedagogen Johan