Hyra av utrustning

Naturvård - Hyra av utrustning och stuga - ctl00_cph1_mainimg
Djurtransport att låna. Foto: Eva Medin Johansson

Via Upplandsstiftelsen har du möjlighet att hyra utrustning för skötsel av naturbetesmarker och slåtterängar vid Upplandskusten.

Utrustning

Bergborr
Ska du sätta stängsel? Vi har en bergborr för utlåning. Bergborren är placerad på Tvärnö, Östhammar.
Bokning: Ring Nicklas Johansson, 076-850 61 84

Stolpnerslagare
En stolpnerslagare till traktor för grövre hörn och grindstolpar finns för gratis utlåning på Tvärnö, Östhammar.
Bokning: Ring Nicklas Johansson, 076-850 61 84

Motormanuell slåtterbalk
Vill du sköta ängsmark genom slåtter? Vi har en motormanuell slåtterbalk för utlåning. Slåtterbalken är placerad på Tvärnö, Östhammar.
Bokning: Ring Nicklas Johansson, 076-850 61 84 

Djurtransport
Ska du transportera dina djur till bete? Vi har två djurtransportkärror för utlåning.
En kärra är placerad i Söderby på Söderön. Bokning: Ring Erik Robertsson, 070-548 18 94.
En kärra är placerad i Skållbo på Hållnäshalvön. Bokning: Ring Kjell Årman, 0730-524589.Slåtterbalk. Foto: Maria Hoflin