Björns skärgård

Bjorn_fran_Kallen_juni_2015_kopia_kopia_2.jpg

I maj 2018 togs beslut om det nya kommunala naturreservatet Björns skärgård som är beläget vid Hållnäshalvöns nordspets. I området ingår, förutom stora grunda vattenområden, en mängd öar och skär samt ett äldre skogsparti på fastlandet.

Naturreservatet Björns skärgård omfattar 2450 ha varav 220 ha är land. Längst ut i skärgården ligger fyrön Björn med liten hamn och en Fyrvaktarbostad från 1859. Under 2018/2019 renoverades Fyrvaktarbostaden och man kan hyra fyrvaktarbostaden för övernattning. På en liten äng vid hamnen kan man tälta och här finns toalett och rastplats med bänkar och eldstad. Till Björn kommer man enklast med båt från Fågelsundet.

Björns skärgård har ett mycket rikt fågelliv med 3000 häckande par av kustfåglar. Här finns bl a landets största koloni av den sällsynta skräntärnan. Skräntärnornas häckning följs noga varje år och många av ungarna ringmärks. Några av tärnorna har fått små GPS-loggar och man kan därmed följa tärnorna på deras flyttning till övervintringsområden i Afrika. Man får också bra information om var tärnorna hämtar fisk till ungarna. Vissa tärnor har flugit upp till 8 mil för att hämta fisk!        

Lennart_Soderlund_marker_skrantarna_MA.jpg20160501_Caspian_Tern_Male_Sweden_Ringed_Stenarna_Bjorns_Skargard_Ind_8_004_kopia.jpgVår tillsynsperson ringmärker skräntärneungar. Till höger en vuxen skräntärnehane.Under vår och höst passerar stora mängder flyttfåglar. Ön Björns utsatta läge gör att många småfåglar rastar här under flyttningen. Disiga höstdagar kan tusentals småfåglar rasta på ön. Djurlivet är rikt och med lite tur kan man få se gråsäl och utter. I skogen på fastlandet vid Fågelsundet finns en naturstig som rustats med nya spänger och information i samverkan med Tierps kommun. Längs stigen finns en liten brygga vid en göl där man kan se och lyssna till gölgrodor under försommaren.

Fyrvaktarbostaden_20180918_MA.jpg

Renoveringen av fyrvaktarbostaden från 1859 startade 2018..

Fyrvaktarbostad_2019_renoverad.jpg

Fyrvaktarbostaden färdigrenoverad hösten 2019. Nytt tak med pannplåt har lagts, nya ytterdörrar har satts in och fönster och fasad har målats. Det finns två lägenheter i huset som man kan boka för övernattning.

bjorn_kok__renov_201809__MA.jpgbjorn_sovrummet_MA.jpg

Köket och sovrummet i fyrvaktarbostaden. Foto: Martin Amcoff

Vill du besöka Björns skärgård?

Läs mer om området och hur du hittar dit under Naturtips.


Fakta Björns skärgård

Areal: 2450 ha, varav 220 ha land.

Syfte: Syftet med reservatet är att bevara de ingående arterna och naturtyperna så att en gynnsam bevarandestatus på biogeografisk nivå inom EU uppnås.

Service och information: Rastplats med eldstad, vedförråd och dass finns vid hamnen. En uppmärkt stig finns som leder till västra delen av ön.

Markägare: Upplandsstiftelsen

Förvaltare: Upplandsstiftelsen

Formellt skydd: Naturreservat, Natura 2000 och fågelskyddsområden. 

Se beslut med föreskrifter på Naturvårdsverkets portal Skyddad natur

 

Hyra fyrvaktarbostaden

Upplandsstiftelsen äger och förvaltar fyrvaktarbostaden på Björn. 

Läs mer om kostnad och hur du bokar.