Björns skärgård

_MG_9585_ER_.jpg

Fyrön Björn ligger i Björns skärgård vid Upplands nordkust. Hit kommer man enklast med båt från Fågelsundet. Skärgården består av sex större öar och en mängd småskär. Här finns ett mycket rikt fågelliv med 2500-3500 häckande par. Skärgården ligger på en utbredd platå där djupet sällan överstiger 7 m och ofta är betydligt mindre. Övärldens skapas av dels låga hällar och dels stråk av grov morän. 

Upplandsstiftelsen är huvudsaklig markägare i Björns skärgård. Inköpet av skärgården inklusive ön Björn med fyrvaktarbostad och några bodar är ett led i arbetet med att bilda ett naturreservat i Björns skärgård.  

_MG_9593_ER_.jpg  Bjorn_6_FH.JPG

bjorn_kok__renov_201809__MA.jpgbjorn_sovrummet_MA.jpg

Köket och sovrummet i fyrvaktarbostaden. Foto: Martin Amcoff

Vill du besöka Björns skärgård?

Läs mer om området och hur du hittar dit under Naturtips.

Fakta Björns skärgård

Areal: 2480 ha, varav 221 ha land.

Syfte: Syftet med ett framtida reservat som omfattar större delen av Björns skärgård är att bevara de ingående arterna och naturtyperna så att en gynnsam bevarandestatus på biogeografisk nivå inom EU kan uppnås. 

Service och information: Rastplats med eldstad, vedförråd och dass finns vid hamnen. En uppmärkt stig finns som leder till västra delen av ön.

Markägare: Större delen ägs av Upplandsstiftelsen. En mindre del är privatägd. 

Förvaltare: Upplandsstiftelsen

Formellt skydd: Natura 2000 och fågelskyddsområden. Reservatsbildning pågår

Hyra fyrvaktarbostaden

Upplandsstiftelsen äger och förvaltar fyrvaktarbostaden på Björn. I september 2017 öppnade vi på prov östra våningen för övernattning.

Läs mer om kostnad och hur du bokar. 

På gång

Under 2018 kommer fyrvaktarbostaden att renoveras, bland annat ska taket läggas om. När renovering pågår är uthyrningsmöjligheterna begränsade.