Stärka våtmarker och vattendrag

IMG_6078.JPG
Våtmark vid Lösholmen, Östhammar. Foto: Maria Hoflin

Projektets syfte är att skapa/återskapa våtmarker till nytta för biologisk mångfald och fiskreproduktion

samt minska näringsläckage till Östersjön. Detta görs genom restaurering av flera våtmarker, förundersökning och uppmätning av ytterligare våtmarksområden, kurser, rådgivning och riktad information.

Projektperiod

2013–2014

 

Finansiering

WWF

 

Parter

WWF och Upplandsstiftelsen

 

Del av län det berör

Östhammars kommun

 

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Frida Hermanson och Tomas Remén Loreth


Läs mer

Läs mer om projektet här

wwf.jpg