Björns skärgård - planer för ett kommunalt naturreservat

Bjorn_6_FH.JPG
Foto: Frida Hermanson

Sammanfattning
Björns skärgård är beläget i nordöstra delen av Hållnäs och består av sex större öar och en mängd småskär, klippryggar, moränryggar och stenar. Skärgården, med sina grunda bottnar är en mycket viktig plats för fiskföryngring och har ett rikt fågelliv. Hela skärgården bedöms även ha mycket höga värden för friluftslivet. På huvudön Björn finns det en fyrvaktarmiljö från mitten av 1800-talet som ger en fin bild av hur den ålderdomliga kultturmiljön kunde se ut i den yttre skärgården.

För att långsiktigt skydda Björns skärgård finns det långtgående planer på att bilda ett kommunalt naturreservat för området. Via detta projekt vill man ta fram en ordentlig skötselplan för området baserat på bra inventeringsunderlag från både land- och vattenmiljön. Skötselplanen ska sedan användas vid bildandet av det kommunala naturreservatet. Inom projektet tas det även fram en tillgänglighetsplan för området.


Projektperiod
2015–2016

Finansiering
LONA samt ingående parter

Parter
Tierps kommun och Upplandsstiftelsen,

Del av län det berör
Tierp

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Frida Hermanson

LONA_logo.JPG