Båtforstorpet - investeringar i friluftsliv

Batforstorpet_flygbild.jpg
Flygbild över Båtforstorpet

Projektet har som mål att skapa ett attraktivt besöksmål där människor kan uppleva naturen kring Dalälven. Båtforstorpet är en fin torpmiljö från 1825 som tillhört Älvkarleö bruk. Det saknas enkla boenden där man kommer nära Dalälven vilket gör Båtforstorpet särskilt viktigt. Området är mycket svårtillgängligt och torpet underlättar betydligt möjligheterna att besöka området. Torpet är även en viktig utgångspunkt vid inventeringar och insatser inom naturvård.

Projektet genomförs tillsammans med Älvkarleby kommun och Naturskyddsföreningen. Projektet omfattar informationsinsatser som filmer, informationstavla, vägvisare och guidning.

Projektperiod:

2020-2021

Finansiering:

LONA samt Upplandsstiftelsen

Parter:

Upplandsstiftelsen, Älvkarleby kommun, Naturskyddsföreningen

Del av län det berör:

Älvkarleby

Kontakt:

Pär Eriksson

Läs mer..

LONA_logo.JPG