Rikkärr

Hotade arter - Rikkärr och Väddnätfjäril - ctl00_cph1_mainimg
Den sällsynta väddnätfjäril trivs på en av de kalkfuktängar som vi arbetar med. Foto: Pär Eriksson

 Upplandsstiftelsen arbete med rikkärr och kalkfuktängar berör främst Älvkarleby kommun och är en del av projektet Ekologisk landskapsplanering Dalälven (ELP Dalälven) som Upplandsstiftelsen bedrivit sedan 1998, se länk. Rikkärr är en speciell våtmark som bara finns i vissa delar av Sverige. Floran är rik med orkidéer som kärrknipprot och gulyxne. En del kärr har också en rik fauna med olika arter av trollsländor, fjärilar och skalbaggar.

knottblomster_och_gulyxne_pa_Ambricka_rikkarr.jpg

Knottblomster och gulyxne. Foto: Pär Eriksson

Många av våra rikkärr växer idag igen och är på väg att försvinna på grund av dikningar och upphörd slåtter. De flesta rikkärr där vi genomfört åtgärder såsom röjningar och slåtter är små såsom Högmokällan som inköptes av Upplandsstiftelsen för ett par år sedan, se länk. Ett undantag är Ambricka som är ett 20 hektar stort rikkärr vid Storfjärden nära Marma. Restaurering av detta rikkärr har skett i nära samverkan med markägarna Bergvik skog och Fortum. Under 2018 genomfördes en rad inventeringar av Ambricka rikkärr som du kan läsa om i rapporten här. Arbetet med rikkärren har fått ekonomiskt stöd av Länsstyrelsens särskilda medel för rikkärr.

Läs mer om arbetet kring Nedre Dalälven här.

Ambricka_igenvaxande_rikkarr_2015_lag_kopia_kopia.jpg

Ambricka_rikkarr_efter_rojning_och_forsta_slatter.jpg

Ambricka rikkärr före och efter röjning och slåtter. Foto: Pär Eriksson


Mer information

Läs mer i åtgärdsprogrammet för rikkärr.

Kontakt Upplandsstiftelsen

Pär Eriksson