Att lära in ute på gymnaiset


Under våren 2020 pågår ett pilotprojekt riktat mot gymnasieskolan.
Vi provar olika utomhuspedagogiska koncept tillsammans med gymnasieklasser.

Är du intresserad?
Kontakta gärna Henrik Lysell, Upplandsstiftelsens naturskola

Henrik.Lysell@upplandsstiftelsen.se, tel 073-049 42 81

Här kan du ladda ner vår förstudie om möjligheterna att arbeta med utomhuspedagogik i gymnasiet. Undersökningen genomfördes under hösten 2021 av Klara Lövgren.

Att lära in ute i gymnasiet