LONA projekt

FriluftsdagHammarskog_oppnaForskolan_2017_KV.jpg
Projektsamverkan kan bland annat skapa mötesplatser i närnaturen där både barn och vuxna med olika typer av bakgrund trivs. Foto: Åsa Sjögren


Via den lokala naturvårdssatsningen (LONA) kan kommuner och ideella föreningars söka projektmedel för åtgärder som bidrar till ett långsiktigt naturvårdsengagemang samt göra naturen mer tillgänglig för människor. Upplandsstiftelsen har varit engagerad i en mängd olika LONA projekt de senaste 10 åren, där vi gått in som medfinansiär och/eller aktiv part i projektet. Här finner ni de LONA projekt som vi just nu är engagerade i.


Mer information:

 • Grönstrukturplan Östhammar
  Sammanfattning Grönstrukturplanen för Östhammars kommun ska vara ett planeringsunderlag som visar kommunen avsikter för bevarande och utveckling av kommunens och tätorternas grönområden. Syftet med p...
 • Inventering kommunägd skog
  Sammanfattning Genom projektet ska en inventering av den kommunägda skogen genomföras, omfattande ca 800 ha, varav merparten är tätortsnära. Inventeringen ska resultera i en skötselplan som beskriver...
 • Öppna förskolan flyttar ut
  Sammanfattning Tillsammans med de öppna förskolorna på Treklangens familjecentral, Treklangen och Kristallen vill vi bygga upp en pilotverksamhet utomhus. Vi vill skapa en mötesplats i Gottsundas när...
 • Upplandsleden Knyt ihop säcken i Heby kommun
  Sammanfattning Projektet syftar till att knyta ihop Upplandsleden i Heby kommun genom att anlägga två nya etapper mellan Siggefora i söder och Tärnsjö i norr. Projektet utgör en del av en långsiktig ...
 • Källarberget
  Sammanfattning Källarberget är beläget på den öppna kusten i nordvästra delen av Hållnäshalvön. Från Källarbergets 17 meter höga klipporna får man en storslagen utblick över Lövstabukten och Bottenha...
 • Time Out
  Vi arbetar med naturen som mötesplats för nyanlända och etablerade svenskar. I samarbete med Biotopia genomför vi friluftsdagar för deltagare i Svenska kyrkans projekt ”Vänfamiljer”. Tanken är att lyf...
 • Tillgänglig information om naturen
  Sammanfattning Upplandsstiftelsen och uppsala kommun vill tillsammans med Biotopia utveckla och producera information om tillgänglighet och praktiska förutsättningar i utvalda naturområden. Målgru...

LONA_logo.JPG