FiNA, Folkhälsa i natur för alla


Vad är FiNA?

Vi arbetar för att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att vara i naturen och utöva friluftsliv. 

Många personer med funktionsnedsättning upplever att de har en sämre hälsa. Vistelse i naturen har visat sig ge flera positiva effekter på hälsan. För att nämna några, så finns det forskning som tyder på att naturen stimulerar till fysisk aktivitet, bidrar till social gemenskap och ger minskade stressnivåer. Vårt mål är att genom natur och friluftsliv bidra till en bättre folkhälsa - för alla.

Vi arbetar med grupper från träningsskola, boenden, träffpunkter och assistansbolag. Vi har även testat arbetssättet på Träffpunkter och Trygghetsboenden för äldre. 

Verksamhet

Under 2016 - 2018 har vi tillsammans med olika grupper utvecklat arbetssätt för att vara i naturen med utgångspunkt från de förutsättningar som finns i gruppen. 

2019 - 2020 fortsätter vi att erbjuda stöd för att starta uteverksamhet med grupper och  utvecklar arbetet med utbildningar för personal. Vi planerar att skapa ett nätverk där personal från olika verksamheter kan mötas och dela erfarenheter av uteverksamhet med grupper.

I FINA arbetar vi även med:

  • sammanställa material med tips på vad man kan göra när man är ute
  • informationsmaterial om tillgänglig natur
  • tillgänglighetsåtgärder i naturen

Hur går det till att starta uteverksamhet?

  • Vi arrangerar en utedag tillsammans med er som ger en idé om hur en aktivitet kan se ut. 
  • Tillsammans med brukare och personal lägger vi sedan upp en plan för uteverksamheten utifrån gruppens intressen och förutsättningar. 
  • Vi håller utbildningar för personal och är sedan med och coachar efter behov. 


Kontakta Eva Arnemo om ni är intresserade av att vara med i projektet!

Kontaktpersoner

Eva Arnemo 070 611 60 48

Sara Beckman 070 586 03 21

BrasSymbol.jpg

Aktivitetstips

Vi har samlat tips på olika övningar som du kan skriva ut och använda i er verksamhet. 

Samverkansparter

Region Uppsala, Länsstyrelsen, kommunerna i Uppsala län, Skogssällskapet, Biotopia, Funktionsrätt Uppsala län

Upplands idrottsförbund, Friluftsfrämjandet Uppsala, Skogstur, MM Tillgänglighet och miljö mfl

Kalender