Våra naturområden och anläggningar

Skog Ola naturreservat.
Den gamla vildmarksliknande skogen i Ola naturreservat. Foto: Gillis Aronsson

Upplandsstiftelsen äger och arrenderar närmare 8 000 ha skog, kulturlandskap, kust- och skärgårdsmiljöer, Mälarlandskap, öar i Dalälven och mark för campinganläggningar. Nästan hela arealen är naturreservat och kulturreservat som vi förvaltar. Utöver reservaten arrenderar vi mark eller har skrivit skötselavtal för områden som vi också sköter för att utveckla biologiska värden och anläggningar för friluftsliv. Vi gör stora satsningar på vården av kulturlandskapet.

I områden lämpliga för friluftsliv försöker vi att hålla en hög standard på vägvisning och information. Ofta finns parkeringsplatser, stigar, toaletter och eldplatser med ved. Fågeltorn, vindskydd och rullstolsanpassade stigar finns på några platser. Under beteckningen Smultronställen i naturen hittar du fina och välskötta utflyktsmål med speciellt god information. Läs mer om smultronställen.

I tre av områdena finns möjligheter att campa eller övernatta i stugor. De ligger i natursköna omgivningar och bjuder på utsökta möjligheter till bad, strövtåg och andra aktiviteter.

Vi har huvudansvaret för driften av den 40 mil långa Upplandsleden och kanotlederna i Fyrisån, Tämnarån och Kolarmoraån