Upptäck Gräsön - ökad kunskap och upptäckarglädje

InfocentrumFranHagen_AW.JPG
Foto: Anett Wass

Sammanfattning
Gräsö är en ö som har ett unikt natur- och kulturlandskap med många fina besöksmål i form av stigar, utsiktspunkter, badplatser, naturreservat, hamnar mm. Det är också därför som många besökare söker sig till gräsö varje år. Idag är det svårt för tillfälliga besökare att information om allt detta när de kommer till ön vilket gör att de har svårt att hitta ut och få en optimal upplevelse.  Det finns därför ett stort behov av att informera och öka kunskapen om detta hos besökare, sommarboende och bofasta för att besökstrycket ska kunna kanaliseras så att det fungerar för alla parter.

Syftet med projektet är att förverkliga informationsnavet/centrumet vid Gräsö gård genom att ta fram en permanent utställning som kan ge besökare ökad kunskap om öns natur- och kulturlandskap samtidigt som det är en port ut till de besöksmål som finns på Gräsö. Genom projektet ska även utemiljön i närmast anslutning till byggnaden färdigställas så att den i sig fungerar som ett besöksmål och rastplats med allmän information om ön och närområdet.

Projektperiod
2015–2016

Finansiering
LONA samt ingående parter 

Parter
Östhammars kommun, Upplandsstiftelsen, Gräsöfonden

Del av län det berör
Östhammar

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Maria Hoflin

LONA_logo.JPG