Upplandsleden - knyt ihop säcken i Heby kommun

Grusvag_fran_kyrkan.jpg
Foto: Emelie Runfeldt

Sammanfattning
Projektet syftar till att knyta ihop Upplandsleden i Heby kommun genom att anlägga två nya etapper mellan Siggefora i söder och Tärnsjö i norr. Projektet utgör en del av en långsiktig satning för att etablera Upplandsleden i kommunen. Den nya sträckan är ca 3 mil lång. Projektet omfattar planering av den nya sträckan, avtalsskrivning med aktuella markägare samt uppsnittsling.

Projektperiod
2016–2017

Finansiering
LONA samt ingående parter

Parter
Heby kommun, Upplandsstiftelsen

Del av län det berör
Tierp

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Karolina Vessby

LONA_logo.png