Tillgänglig information om naturen

Varpromenad_ER_.jpg

Sammanfattning

Upplandsstiftelsen och uppsala kommun vill tillsammans med Biotopia utveckla och producera information om tillgänglighet och praktiska förutsättningar i utvalda naturområden. Målgruppen är personer med funktionsvariationer och personer som är ovana att vara i naturen. Syftet är att fler ska kunna få god och inspirerande information inför sitt naturbesök och därmed förutsättningar för att både vilja och kunna ge sig ut. Projektet ska leda till att vi skapar pdf:er som beskriver tillgängligheten i 30 utvalda naturområden och producerar film som på ett enkelt och lustfyllt sätt presenterar 10 naturområden. Dokument och filmer ska finnas tillgängliga på Upplandsstiftelsens hemsida, förhoppningsvis i länets naturappar samt exponeras på Biotopia. Filmerna kommer att kunna användas i Biotopias verksamhet, t ex periodvis i deras utställningar, i sociala medier eller på deras webb. Arbetet blir också en resurs i det större uppdrag vi fått av Länsstyrelsen i att ta fram en plan för fungerande kommunikation av tillgänglig natur. 

Projektperiod
2017–2019

Finansiering
LONA samt ingående parter

Parter
Uppsala kommun, Upplandsstiftelsen, Biotopia

Del av län det berör
Hela länet

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Eva Arnemo

Emelie Runfeldt

LONA_logo.JPG