Smultronställe Tegelsmorasjön

LONA - Smultronställe Tegelsmorasjön - ctl00_cph1_mainimg
Invigning av smultronstället Tegelsmorasjön. Foto: Martin Amcoff

Sammanfattning

Projektet syftar till att ytterligare öppna upp Tegelsmorasjön och därmed skapa gynnsammare förutsättningar för fågellivet, samt göra området kring fågeltornet mer tillgängligt och attraktivt för allmänheten.

 

Projektperiod

2010-2011

 

Finansiering

LONA, Tierps kommun, Upplandsstiftelsen och Föreningen Tegelsmorasjön

 

Parter

Tierps kommun, Upplandsstiftelsen och Föreningen Tegelsmorasjön

 

Del av län det berör

Tierps kommun

 

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Karolina Vessby

 

Läs mer om LONA