Framtagande av skötselplan samt restaurering av hagmark och bryn i Fjällnora

Restaureringshuggning vid Hovgården 20120227
Restaurering av gammal hagmark vid Hovgården vid Fjällnora. Foto: Gillis Aronsson

Sammanfattning

Projektet syftar till att ta fram en skötselplan för Uppsala kommuns markinnehav i Fjällnora (194 ha) samt göra vissa restaureringsinsatser i utpekade bryn- och hagmarksområden. Skötselplanen ska ge riktlinjer och förslag för att bevara och förstärka naturvärden samt utveckla friluftslivet i området kring Fjällnora.

 

Projektperiod

2011-2012

 

Finansiering

LONA, Upplandsstiftelsen, Uppsala kommun

 

Parter

Upplandsstiftelsen och Uppsala kommun

 

Del av län det berör

Uppsala kommun

 

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Pär Eriksson och Gillis Aronsson

 

Läs mer om LONA