Öppna förskolan flyttar ut i närnaturen

Liten_upptackare_ER_.jpg
Foto: Emelie Runfeldt

Sammanfattning
Tillsammans med de öppna förskolorna på Treklangens familjecentral, Treklangen och Kristallen vill vi bygga upp en pilotverksamhet utomhus. Vi vill skapa en mötesplats i Gottsundas närnatur där både barn och vuxna med olika typer av bakgrund trivs och dit familjerna vill återkomma även när barnen vuxit ur den öppna förskolans verksamhet.

Syftet med projektet är att ge barn förutsättningar för naturkontakt genom att väcka nyblivna föräldrars och små barns naturintresse och göra dem trygga i naturen.

Projektperiod
2016–2018

Finansiering
LONA samt ingående parter

Parter
Uppsala kommun, Upplandsstiftelsen

Del av län det berör
Uppsala

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Karolina Vessby

LONA_logo.JPG