Natur för alla i Håbo

LONA - Natur för alla i Håbo - ctl00_cph1_mainimg
Hur mycket lutar det här? Går det att ta sig fram med rullstol? Magnus Mattisson kollar backen ner till ravinen i Kalmarnäs. Foto: Karolina Vessby

Sammanfattning

Projektet syftar dels till att långsiktigt integrera tillgänglighetsaspekterna i kommunens naturvårdsarbete, dels att undersöka behov och önskningar från HSO:s medlemmar vad gäller den tätortsnära naturen samt förbättra tillgägnligheten i de två kommunala naturreservaten. Detta görs genom en enkätundersökning, framtagande av en tillgänglihetsplan för Kalmarnäs och Granåsens naturreservat, enklare förbättringar vad gäller tillgängligheten i Kalmarnäs och Granåsens naturreservat samt informationsspridning.

 

Projektperiod

2010-2012

 

Finansiering

LONA, Håbo kommun, Upplandsstiftelsen och HSO Bålsta

 

Parter

Håbo kommun, Upplandsstiftelsen och HSO Bålsta

 

Del av län det berör

Håbo kommun

 

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Karolina Vessby

 

Läs mer om LONA