Källarberget - en tillgänglig utblick mot Bottenhavet

Kallarberget_PE.JPG
Foto: Pär Eriksson

Sammanfattning
Källarberget är beläget på den öppna kusten i nordvästra delen av Hållnäshalvön. Från Källarbergets 17 meter höga klipporna får man en storslagen utblick över Lövstabukten och Bottenhavet. Längs upp på berget ligger en gammal lotsutsikt med en stuga som hyrs ut till allmänheten.

Området har en intressant geologi med bland annat flera klapperstensfält samt biologiska värden främst knutna till det marina området, fågellivet och arter knutna till strandmiljön.

Syftet med projektet är att skapa ett attraktivt friluftsområde där bland annat lotsstugans historia och lotsutsikten lyfts fram.


Projektperiod
2015–2017

Finansiering
LONA samt ingående parter 

Parter
Tierps kommun och Upplandsstiftelsen

Del av län det berör
Tierp

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Martin Amcoff

LONA_logo.JPG