Hitta ut i Älvkarlebys natur

LONA - Hitta ut i Älvkarlebys natur - ctl00_cph1_mainimg
Foto: Åsa Sjögren

Sammanfattning
Många invånare i Älvkarleby kommun saknar kunskap om traktens stora och unika naturvärden. För inflyttade och besökare saknas den information som behövs för att hitta ut. Därför vill Älvkarleby kommun tillsammans med Upplandsstiftelsen utföra ett LONA-projekt som fokuserar att lyfta de lokala naturvärdena med fokus på tätortsnära naturvård av örtrika sandmarker. Förutom naturvårdsåtgärder utvecklas en lokalt anpassad naturutställning och en karta med naturinformation och förslag på besöksvärda platser. En ny tätortsnära promenadslinga med bland annat digital natur- och kulturinformation är planerad samt ett nytt attraktivt besöksmål med rastbord och information vid en av de tätortsnära sandmarkerna.

Syftet med projektet är att öka kunskapen om Älvkarlebynaturen och visa på platser som är bra att besöka och som passar för naturupplevelse och friluftsliv.

Projektperiod
2015–2016

Finansiering
LONA samt ingående parter

Parter
Älvkarleby kommun, Upplandsstiftelsen, Rullsands camping, Älvkarleby golfklubb, Naturskyddsföreningen Älvkarleby, Hembygdsföreningen Älvkarleby

Del av län det berör
Älvkarleby

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Karolina Vessby

LONA_logo.JPG