Förstudie Upplandsleden Heby, etapp 1 och 2

LONA - Förstudie Upplandsleden - ctl00_cph1_mainimg
Vid Österbo står mjölkpallen kvar. En av alla sevärdheter längs Kyrkstigen som blivit del av Upplandsleden. Foto: Karolina Vessby

Sammanfattning

Syftet med projektet är att utreda möjligheten att koppla ihop Ljusbäcksleden, Kyrkstigen och stigarna i Färnebofjärdens nationalpark till en sträcka på Upplandsleden. I projektet ingår också att skriva markägaravtal, rusta Ljusbäcksleden och ta fram information.

 

Projektperiod

2010–2011, 2011–2012

 

Finansiering

LONA, Upplandsstiftelsen, Heby kommun

 

Parter

Upplandsstiftelsen, Heby kommun, Nora församling, Gröna Kunskapshuset och Föreningen Ingbo källor och Kvarn.

 

Del av län det berör

Heby kommun

 

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Anders Olander

 

Läs mer om LONA