Tämnarån, kanotled

Kanotleder - Tämnarån, kanotled - ctl00_cph1_mainimg
Foto: Karolina Vessby.
Tämnarån vid Västland. Foto: Berndt Godin.

Tierps kommun, 8 km lång kanotled, lättpaddlat

Tämnaråns kanotled börjar i Tierp och slutar åtta km längre norrut i bruksorten Strömsberg. Längs denna mycket lugna sträcka finns inga hinder i form av forsar eller grundvatten.

På iläggsplatsen vid bron över ån finns parkering och möjlighet att tälta, dock ganska nära bebyggelse.

Även under torra somrar så är vattendjupet bra längs hela sträckan. Enda lyftet som kan behövas vid högvatten är för att komma förbi  skoterbron vid Gillberga.

Ån ringlar  längs åkerkanter omväxlande med täta ridåer av alskog. Ungefär 500 m före Strömsberg finns en rastplats på höger sida. Här finns eldstad och möjlighet att tälta.

När du paddlar in i Strömsberg kan du avsluta vid badplatsen på höger sida. Här finns bryggor där du lätt kommer i land.

Tämnaråns kanotled tar några timmar att paddla och är mycket lämplig för nybörjare, barnfamiljer och skolklasser.


Hitta hit

Tämnarån börjar i sjön Tämnaren i nordvästra Uppland och rinner norrut. Kanotleden börjar i Tierp.

Mitt emot sjukhuset i Tierp kör du in på Skämstavägen. Efter ca 300 m kommer du fram till ån.


Fakta

Längd: 8 km

Rastplats: Rastbänk med eldstad och tältmöjliheter.

Terrängkartan: Söderfors 12HNO