Fyrisån, kanotled

Kanotleder - Fyrisån, kanotled - ctl00_cph1_mainimg
Fyrisån. Foto: Karolina Vessby
Kanotleder - Fyrisån, kanotled - ctl00_cph1_Image2
Foto: Berndt Godin.

Uppsala kommun, paddling genom jordbrukslandskap

Fyrisåns kanotled börjar nedanför dammen i Vattholma. Efter en knapp kilometers paddling når du inflödet från Vendelån och då ökar vattenmängden. Ån ringlar sedan ut i det öppna landskapet ner mot Storvreta. Detta område är på våren, från snösmältningen till slutet av april, rastplats för stora mängder svanar, gäss och änder. För att inte störa fåglarna är det då bäst att starta paddelturen från Storvreta. Du startar då vid Storvretabadet, där det annars är fint att ta en rast. Här finns också torrtoalett. 

 

Vid Ekebydammen finns bra upptag på höger sida och flera lämpliga ilägg nedströms.

Vindskyddet vid Ensta är en trevlig rastplats. Vid strömsträckan just före vindskyddet, håll höger sida om du vill bära förbi.

 

Även vid Ulva kvarn måste du lyfta, både förbi kvarnbyggnaden och dämmet en bit nedanför. Sedan återstår en lugn paddling ner till Fyrishov där paddelleden slutar.


Hitta hit

Kanotleden börjar i Vattholma, ca två mil norr om Uppsala. En mindre parkering finns på östra sidan om dammen och härifrån är det ca 75 m till ilägget, 50 m nedanför dämmet.


Fakta

Längd: 23 km

Rastplatser: Vindskydd vid Ensta. Bad och torrtoalett vid Storvreta.

Terrängkartan: Östhammar 12ISV, Uppsala 11INV och Enköping 11HNO