Fyrisån, kanotled

Kanotleder - Fyrisån, kanotled - ctl00_cph1_mainimg
Fyrisån. Foto: Karolina Vessby
Kanotleder - Fyrisån, kanotled - ctl00_cph1_Image2
Foto: Berndt Godin.

Uppsala kommun, paddling genom jordbrukslandskap

I Fyrisån finns sedan länge en kanotled. I dagsläget är tillsynen och skötseln lite eftersatt, men Upplandsstiftelsen och Uppsala kommun arbetar nu, 2018/2019, gemensamt med att se över paddelleden.

Kanotleden börjar nedanför dammen i Vattholma. Efter en knapp kilometers paddling når du inflödet från Vendelån och då ökar vattenmängden. Ån ringlar sedan ut i det öppna landskapet ner mot Storvreta. Detta område är på våren, från snösmältningen till slutet av april, rastplats
för stora mängder svanar, gäss och änder. För att inte störa fåglarna är det då bäst att starta paddelturen från Storvreta. Du startar då vid Storvretabadet, där det annars är fint att ta en rast. Här finns också torrtoalett. 

Vid Ekebydammen finns bra upptag på höger sida och flera lämpliga ilägg nedströms.

Vid Ensta finns en rastplats med vindskydd, men underhållet på platsen är för tillfället dåligt. 

Paddelleden slutar vid Ulva kvar där det finns en brygga för upptagning på höger sida. 

Vattenståndet i ån varierar under säsongen. Vanligtvis är det mer vatten på våren. På sensommaren kan vattenståndet ibland vara lågt och det kan finnas mycket växtlighet i vattnet som försvårar framkomligheten. Vi rekommenderar att du själv tar reda på hur framkomligheten ser ut ger dig ut på din paddling. 


Hitta hit

Kanotleden börjar i Vattholma, ca två mil norr om Uppsala. En mindre parkering finns på östra sidan om dammen och härifrån är det ca 75 m till ilägget, 50 m nedanför dämmet.


Fakta

Längd: 16 km

Rastplatser: Bad och torrtoalett vid Storvreta.

Terrängkartan: Östhammar 12ISV, Uppsala 11INV och Enköping 11HNO

Skötesel förvaltning: Upplandsstiftelsen förvaltar kanotleden, tillsynen görs av Uppsala kommun.