Tio inspirerande filmer om naturområden i Uppsala län


Tillsammans med Uppsala kommun har vi tagit fram filmer som ger tips på några besöksmål i naturen och vad du kan göra där. Under hösten 2019 lägger vi ut en film i veckan med start i mitten av oktober. 

Filmerna är framtagna i ett projekt som drevs av Upplandsstiftelsen och Uppsala kommun, där statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt var medfinansiär. 

LONA_logo.jpg