Leader


Mer information:

 • Hälsans väg
  Sammanfattning Projektet syftar till att få till en cykelväg längs väg 255 mellan Uppsala och Knivsta. Projektet ska leda till att en förstudie tas fram som redogör för de förutsättningar som finn...
 • Äs-Puss
  Projektet syftar till att återställa vattenspegeln till den öppna yta som fanns på 1970-talet, och att återfå det rika fågellivet, samt att göra ”pussen” tillgänglig för barn och vuxnas fritids- aktiv...
 • Äspskär porten mot skärgården
  Projektet omfattar en förstudie som syftar till att se hur vi kan lösa problematiken med båt- och parkeringsplatser vid Äspskär på ett så bra sätt som möjligt med hänsyn till miljö och behov. Genom fö...
 • Vånsjö fjärilsträdgård
  Sammanfattning Genom projektet vill vi nå ut till allmänheten, de som sällan eller aldrig kommer i kontakt med naturen. Detta görs genom att bygga upp en trädgård som lockar till sig fjärilar där ...