Äs-puss

As_puss_JanDahlin_img_1275.jpg
Den nya rastplatsen som som blivit verklighet genom projektet. Foto: Jan Dahlin/Härnevi hembygdsförening

Projektet syftar till att återställa vattenspegeln till den öppna yta som fanns på 1970-talet, och att återfå det rika fågellivet, samt att göra ”pussen” tillgänglig för barn och vuxnas fritids- aktiviteter, sommar som vinter. Vidare synliggöra Äs-åsens kulturskatt av forntida gravar, utsiktspunkter och sköna natur. 


Projektperiod

2013–2014

 

Finansiering

LEADER Norra Mälarstranden, Upplandsstiftelsen och Härnevi Hembygdsförening

 

Parter

Upplandsstiftelsen och Härnevi Hembyggdsförening

 

Del av län det berör

Enköpings kommun

 

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Frida Hermansson

 

Läs mer

Läs mer om projektet här