Äspskär - porten mot skärgården

Utsikt1_ER_.JPG
Foto: Emelie Runfeldt

Projektet omfattar en förstudie som syftar till att se hur vi kan lösa problematiken med båt- och parkeringsplatser vid Äspskär på ett så bra sätt som möjligt med hänsyn till miljö och behov. Genom förstudien ska eventuella hinder dokumenteras samt ta fram kostnadsberäkningar för olika lösningar och framtida finansieringsmöjligheter.

 

Projektperiod

2012-2014

 

Finansiering

Leader Upplandsbygd, GSSI,  Upplandsstiftelsen, Östhammars kommun

 

Parter

GSSI (Gräsö södra skärgårds intresseförening), Upplandsstiftelsen, Östhammars kommun

 

Del av län det berör

Östhammars kommun

 

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Frida Hermansson