Vånsjö fjärilsträdgård

Leader - Vånsjö fjärilsträdgård - ctl00_cph1_mainimg
Foto: Karolina Vessby

Sammanfattning

Genom projektet vill vi nå ut till allmänheten, de som sällan eller aldrig kommer i kontakt med naturen. Detta görs genom att bygga upp en trädgård som lockar till sig fjärilar där besökarna får möjlighet att upptäcka fjärilarna och titta närmare med hjälp av fjärilskikare. Med ett café hoppas vi kunna skapa en avslappnad stämning som inbjuder till lättsam inlärning.

 

Projektperiod

2011-2013. Projektet är avslutat.

 

Finansiering

LEADER Norra Mälarstranden, Upplandsstiftelsen och Naturskyddsförening Enköping

 

Parter

Upplandsstiftelsen, Naturskyddsföreningen Enköping och Allan Lundkvist (markägare)

 

Del av län det berör

Enköpings kommun

 

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Karolina Vessby

 

Läs mer

Läs mer om projektet här