Åtgärder för hotade arter

Mnemosyne_guidning2_AP_.JPG
Mnemosynefjäril. Foto: Anett Wass

Upplandsstiftelsen har i samarbete med Länsstyrelsen, kommuner, privata bolag, föreningar och lokala markägare under många års tid arbetat för att förbättra förutsättningarna för hotade arter i länet.

Arbetet består bland annat av inventering, åtgärder och skötselplanering, där en viktig källa till finansiering är Naturvårdsverkets medel för åtgärdsprogram för hotade arter som går via Länsstyrelsen. Därutöver arbetar vi löpande med att för egna medel förbättra förutsättningarna för hotade arter i våra förvaltade områden.

Pågående projekt
Vår ambition är att under 2017 arbeta med åtgärder för flera hotade arter. I första hand koncentrerar vi arbetet till våra förvaltade områden men vi ser även möjlighet till åtgärder i andra områden genom god samverkan med markägare och föreningar. Vi har även flera projekt i samarbete med Länsstyrelsen.

Följande delprojekt genomförs under 2017: 

Gotlandssäfferotplattmal - restaurering av slåttermark vid Spökbacken i Östhammars kommun.

Gölgroda - inventering av gölgroda  på fyra platser i naturreservaten Kallriga och Ängskär samt Skaten våtmark.

Jordstjärnstryffel - övervakning på länets enda lokal.

Mnemosynefjäril - övervakning, information och åtgärder.

Mosippa - gallring av träd och markstörning för att skapa bättre förutsättningar för mosippa i Östa naturreservat.

Ortolansparv - uppryckning av träd för att skapa sandblottor i Torslundagropens naturreservat. 

Rikkärr - röjning och andra förberedelser för slåtter på rikkärret vid Ambricka samt röjning och slåtter vid Högmokällan.

Svartoxe - utredning av åtgärder för att gynna svartoxe i Valkrörs naturreservat.

Väddnätfjäril - röjning, risdragning och slåtter vid Lilla Tena.

Värdefulla träd - frihuggning av ek i Vällentrakten, Kalmarnäs och Långnäset. Inventering i Norra Björkfjärden och färdigställande av trädplan för Bredforsen.

Vitryggig hackspett - åtgärder vid nedre Dalälven, i samverkan med Natursskyddsföreningen.

Ängsskäreplattmal - röjning och slåtter vid Lilla Tena.


Läs mer om vårt arbete för hotade arter här.

Projektperiod
2017

Finansiering
Olika för olika arter

Parter
Främst Upplandsstiftelsen och Länsstyrelsen men kan omfatta flera i enskilda delprojekt

Del av län det berör
Hela

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Elin Larsson

agp-logo_06_02c_NV_genomskinlig_bakgr.png