Jubileumsvandringar på Upplandsleden 2020

Grupp vandrar på spång över myr i skogen.

Här hittar du de vandringar på Upplandsleden som är planerade den närmaste tiden. Sidan uppdateras varje vecka, men titta också själv på föreningarnas/organisationernas hemsida för information om ändringar och inställda vandringar. Klicka på länken vid arrangör. 

30 augusti
Trädvandring på Upplandsleden
Del av etapp 1:1, Ängbyskogen

När: Söndag 30 augusti kl. 10–13
Var: Vi träffas vid Knivsta station, på västra sidan om spåret, vid gångtunneln under järnvägen
Buss-/tåghållplats: Knivsta station

Vi går tillsammans en naturvandring under kunnig leding på Upplandsleden genom Ängbyskogen. Dagen till ära firar vi LONA-dagen (LONA står för Lokala Naturvårssatsningen) då vi demonstrerar Knivsta kommuns nya trädvandring i tätortsnära natur. Ta med en smart telefon för att komma åt vår hemsida och egen matsäck!

Anmälan: Nej
Arrangör: Knivsta kommun, Park och naturenheten Carin von Köhler och Ann-Catrin Thor

30 augusti
Vandring på Upplandsleden 
Del av etapp 24 och 25, Bredsand–Enköping, 13 km

När: Söndag 30 augusti kl. 13.45–18
Var: Bredsand, Enköping. Samling vid Främjarstugan
Busshållplats: Främjarstugan, Bredsand

Vi vandrar Upplandsleden mellan Bredsand
och Resecentrum och gör några små avstickare längs vägen. Vi passerar genom Storskogen och Brännskogen, stannar till vid rastplatsen Stora Grindtorp, besöker Husbergsgrottan, Vattenparken, Kyrkåsen, Väntparken och Förbiparken. Tag med fika!

Anmälan: Nej
Arrangör: Enköpings kommun

Augusti/september
Vandring på Upplandsledens 
Slinga 21:1, Ramsmossjöarna, 5 km

När: Månadsskiftet augusti/september, kl. 12
Var: Samling på parkeringen väster om Siggeforasjön

Slinga 21:1 är en lättvandrad del av Upplandsleden. Efter ungefär halva vägen finns vindskydd, med grillplats, vid Stora Ramsmossjön. Sedan går vandringen i annan sträckning tillbaka till parkeringen. Ta med fika, kanske något att grilla och kläder efter väder. Datum kommer att meddelas på Naturskyddsföreningens hemsida www.heby.naturskyddsforeningen.se.

Anmälan: Nej
Arrangör: Naturskyddsföreningen i Heby

logga_Upplandleden_40_ar_2020.jpg

Med anledning av coronautbrottet
Många föreningar och organisationer har planerat vandringar på Upplandsleden under året. På grund av omständigheterna kring Covid-19 är det nu osäkert hur många av dessa vandringar som kommer att kunna genomföras. Varje vecka uppdaterar vi vandringsprogrammet.  

Följ allmänna råd
Vi uppmanar alla att följa de allmänna råd och restriktioner som gäller i och med Covid-19, både vid transport till och från olika evenemang och ute i naturen.