Yttre Hummelfjärd

klackjobb_Hummelfjard.jpg
Byggande av klack för att förbättra områdets fiskrekrytering. Foto: Upplandsstiftelsen

Yttre Hummelfjärd - utveckling av tätortsnära smultronställe för friluftsliv och fiskrekrytering syftar till att öka tillgängligheten kring Hummelfjärdarna samt underlätta för fisk att vandra till och från fjärdarna och på så sätt stödja det lokala fiskbestånden.

 


Projektperiod

2011–2014

 

Finansiering

LONA, Östhammars kommun, Upplandsstiftelsen och Öregrunds Framtid

 

Parter

Östhammars kommun, Upplandsstiftelsen och Utveckling Öregrund

 

Del av län det berör

Östhammars kommun

 

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Johan Persson

 

Läs mer om LONA