Bevara och utveckla natur och friluftsliv på Gräsön

RastbankStrandstigenHogklyksberget_AW.JPG
Det finns många fina områden att besöka på Gräsön. Här syns en av de nya rastplatserna vid Högklyksberget. Foto: Anett Wass

Projektet syftar till att tillsammans med lokala aktörer och föreningar skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av friluftsliv och naturturism samt att allmänhetens möjlighet till natur-, kultur - och friluftsliv stimuleras och undelättas. Detta görs genom att ett antal besöksmål ställs i ordning på Gräsön, för att det ska bli lättare att hitta runt till några av öns vackra platser, samt projektering av ett infocenter där information om Gräsön ska kunna samlas.

 


Projektperiod

2010–2014

 

Finansiering

LONA, Östhammars kommun, Gräsöfonden och Upplandsstiftelsen

 

Parter

Östhammars kommun, Gräsöfonden och Upplandsstiftelsen

 

Del av län det berör

Östhammars kommun

 

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Maria Hoflin

 

Läs mer

Slutrapport

 

Läs mer om LONA