Hitta ut till Storskogen och uteklassrum Brännskogen


Sammanfattning

Projektet ska öka tillgängligheten till Storskogen och Brännskogen i Enköping. Detta görs genom att ny vägvisning sätts upp, parkeringsplatser görs i ordning och att ett uteklassrum/lägerplats anläggs.

 

Projektperiod

2010-2011

 

Finansiering

LONA, Enköpings kommun och Upplandsstiftelsen

 

Parter

Enköpings kommun, Upplandsstiftelsen och OK Enen

 

Del av län det berör

Enköpings kommun

 

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Per Westerlund

 

Läs mer om LONA