Sjömilen - fortsatt utveckling av ett tätortnära smultronställe för friluftslivet i yttre hummelfjärden

Hummelfjard_invigning2.JPG
Foto: Karolina Vessby

Projektet syftar till att ytterligare öka tillgängligheten och nyttjandet av området kring Yttre Hummelfjärden. Detta ska göras genom att förbättra stigkvaliteten runt hela Yttre Hummelfjärden, binda samman stigen med en bro över nordvästra delen av området samt bygga ett fågeltorn/plattform.


Projektperiod

2012–2014

 

Finansiering

Östhammars kommun, Upplandsstiftelsen, Utveckling Öregrund och LONA

 

Parter

Östhammars kommun, Upplandsstiftelsen, Öregrunds framtid Vision 2015 och Hummelfjärdsgruppen


Del av län det berör

Östhammars kommun

 

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Karolina Vessby

LONA_logo.JPG

Läs mer om LONA