Risänge hage

Kattfot_MH_.JPG
Kattfot. Foto: Maria Hoflin

Syftet med projektet är att återskapa en hävdad betesmark med ett fältskikt med hävdgynnade arter som finnögontröst, fältgentiana, kattfot och ängsskallra. Syftet ska nås genom att inventera området med avseende på arter, stängsla området för betesdjur, röja örnbräken och informera allmänheten på olika sätt.

Projektperiod

2014

 

Finansiering

LONA, Heby kommun och Upplandsstiftelsen

 

Parter

Heby kommun och Upplandsstiftelsen

 

Del av län det berör

Heby kommun

 

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Frida Hermanson

LONA_logo.JPG