Naturskola i Tierps kommun

beskuren_Tierp.jpg
Foto: Naturskolan i Tierp

Sammanfattning

Syftet med projektet är att starta och driva naturskola i Tierps kommun med bas i Hållnäs skola. Detta görs genom anställning av naturskolepedagog, införskaffande av basutrustning och pedagogiskt material för verksamheten, utbilda pedagoger i utomhuspedagogik, säkerställa skolornas utemiljöer samt erbjuda kommunens skolor naturskoleverksamhet.

 

Projektperiod

2010, 2011-2012, tom vt 2013

 

Finansiering

LONA, Tierps kommun och Upplandsstiftelsen

 

Parter

Tierps kommun och Upplandsstiftelsen

 

Del av län det berör

Tierps kommun

 

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Karolina Vessby

 

Läs mer om LONA