Utställning - Livet under ytan i Fyrisån

Asp_FotoJohanPersson.jpg
Asp. Foto: Johan Persson

Sammanfattning
Utställningen Uppländsk tidsresa på Biotopia börjar bli sliten efter sju år och 700 000 besökare. Nu vill vi göra något nytt, något roligt, något interaktiv, något som får besökarna att stanna till och vilja utforska. Genom projektet vill vi göra den första delen av den nya utställningen, en modell som vi kallar Livet under ytan i Fyrisån. Vi vill ta fram en modell med strömmande vatten, en Fyrisån i miniatyr.

Här ska besökare få göra en djupdykning i Fyrisån och dess vatten. Det finns möjlighet att leta efter vatteninsekter, titta nära i förstoring och fördjupa sig i spännande fakta om insekter, fiskar, vattnet och annat som kan kopplas till Fyrisån, och andra sjöar och vattendrag i närmiljön. Kort sagt ska det vara en mycket interaktiv modell där man får titta, känna, leta, ställa frågor och hitta svar.

Biotopia är ett av Uppsalas mest välbesökta museum. Här kan besökare titta nära på uppländska djur, även sådana som levde för 400 miljoner år sedan. Här finns en stor variation av aktiviteter där besökarna kan delta och man hjälper till att hitta ut till den riktiga naturen. Biotopia är ett museum där besökarna får aktivera sig och göra saker, där man inte får all information serverad utan får utforska, upptäcka, experimentera och börja fundera.

Projektperiod
2015–2017

Finansiering
LONA samt ingående parter

Parter
Uppsala kommun och Upplandsstiftelsen

Del av län det berör
Uppsala

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Emelie Runfeldt

LONA_logo.JPG