Lägerskolor

Naturskola - Lägerskolor - ctl00_cph1_mainimg
Foto: Inga-Britt Persson

Att åka på läger eller lägerskola tillsammans är ett sätt att svetsa samman gruppen och en möjlighet att se nya platser och få nya upplevelser.

Självklart kan man arbeta med läroplanens mål under en lägerskola.

Upplandsstiftelsen vill underlätta för skolklasser, fritidsgårdar, föreningar och andra grupper att åka på läger. Det gör vi genom att:
- presentera bra lägerskoleplatser i Uppsala län
- genom att stödja kommunernas IP skogen verksamhet
- ta fram material med tips på hur man får en bra lägerskola
- ge tips eller råd om lämpliga aktiviteter under lägerskolan 

Material: Lägerskola på Sågarbo, Det innehåller massor med bra idéer på både vad man kan göra och hur. Självklart passar det på andra ställen än Sågarbo också.

Vi presenterar här platser som lämpar sig för lägerverksamhet med boende inomhus eller, under mer enkla och friluftsmässiga former, i tält. Detta är inte en komplett förteckning. Ni kan säkert hitta fler platser via till exempel turistbyrån eller kommunens fritidskontor.

Har du frågor, kontakta:
Kajsa Molander
Upplandsstiftelsens naturskola
naturskolan(a)uppsala.se
018-727 80 54


Hyr till exempel tältkåtor till er lägerskola från IP-skogen i Tierp. De har två stycken som rymmer ca 10 personer var.