Time out

Grusvag_fran_kyrkan.jpg
Foto: Emelie Runfeldt

Vi arbetar med naturen som mötesplats för nyanlända och etablerade svenskar. I samarbete med Biotopia genomför vi friluftsdagar för deltagare i Svenska kyrkans projekt ”Vänfamiljer”. Tanken är att lyfta fram naturområden som är lättillgängliga, samt att inspirera till aktiviteter som är enkla att göra tillsammans när man vistas i naturen.

Projektperiod
2018–2019

Finansiering
LONA samt ingående parter

Parter
Biotopia, Upplandsstiftelsen, Svenska Kyrkan, Uppsala kommun

Del av län det berör
Uppsala

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Eva Arnemo

Sara Beckman

LONA_logo.png