Time out - naturen som mötesplats

IMG_7346.jpg
Kanotpaddling i Hammarskog. Foto: Sara Beckman

Vi arbetar med naturen som mötesplats för nyanlända och etablerade svenskar. I samarbete med Biotopia genomför vi friluftsdagar för deltagare i ”Vänfamiljsprojektet” (Uppsala kommun, Svenska kyrkan). Tanken är att lyfta fram naturområden som är lättillgängliga, samt att inspirera till aktiviteter som är enkla att göra tillsammans när man vistas i naturen.

Vi har genomfört aktiviteter på olika platser under alla årstider. Under hösten 2019 kommer vi att fokusera på att utbilda ambassadörer bland deltagare, med målsättningen att de ska kunna fortsätta med aktiviteter tillsammans med vänfamiljerna. 

Time Out - en film om utematlagning i Ekolnsnäs, november 2018. 

TimeoutEkolnsnas.jpg

Projektperiod
2018–2019

Finansiering
LONA samt ingående parter

Parter
Biotopia, Upplandsstiftelsen, Svenska Kyrkan, Uppsala kommun

Del av län det berör
Uppsala

Kontakt på Upplandsstiftelsen

Eva Arnemo

Sara Beckman

LONA_logo.png