Dan Söderbergs minnesfond, mottagare av bidrag

DSC_0353.jpg
Under sommaren 2018 hölls en röjsågskurs där minnesfonden gav bidrag till deltagaravgiften.

Minnesfonden 2018

Minnesfonden planerar att ordna en kurs i vasstaksläggning i Söderboda under 2019. Se startsidan för minnesfonden för mer information.

Minnesfonden 2017

Minnesfonden delade ut bidrag till deltagande i en röjsågskurs som hölls på Gräsö i juli 2018.


Minnesfonden 2016

Gräsö skola och förskola beviljades bidrag för en dag på Rävsten med lärande om odlingslandskapet och kustmiljön för elever och förskolebarn. Läs slutrapporten här.

Magnus Karlsson beviljades bidrag för att lägga vasstak på en äldre lada i Norrboda by.


 

Grasobarn_utforskar_narmiljon_slutrapport.jpg

Gräsö skola ordnade en utbildningsdag på Rävsten i maj 2017 med bidrag från minnesfonden. Att titta i lupp på trädens bark var spännande.