Kontakta Stiftelsen Gräsöfonden

blacklocka_humla_AP.JPG
Foto: Anett Wass

Kontakta oss gärna

Telefon
0173-333 13

E-post
grasofonden(a)gmail.com

Besöksadress infobyggnad Upptäck Gräsön
Gräsö gård
742 96 Gräsö

Postadress och fakturaadress
Gräsöfonden
c/o Kristina Mattsson
Näsudden 113
742 97 Gräsö

Organisationsnr.
817301-4336

Plusgiro
619 68 76-4

Swish-nummer
123 149 2198

Låna en slåtterbalk

Gräsöfonden lånar gratis ut motor-manuella slåtterbalkar till dig som vill göra landskapsvårdande insatser på Gräsön. Slåtterbalkarna finns på Gräsö gård och bokas på tel. 070-297 86 45.